logo-stichting-pensioenfonds-met-tab-recht

Aansprakelijkheden

Stichting Pensioenfonds Scildon heeft deze website en de informatie daarop met de grootste zorg samengesteld. Het Fonds kan echter niet garanderen dat alle informatie volledig, juist en up-to-date is, noch dat de website altijd beschikbaar is.

De uitkomsten van de berekeningen met de pensioenplanner zijn indicatief. U kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen. De gegevens in de pensioenplanner zijn gebaseerd op het huidige pensioenreglement en rekenfactoren, de bij ons bekende gegevens en een ongewijzigde werk- en privé-situatie tot pensioendatum. Wijzigingen hierin kunnen leiden tot andere pensioenuitkomsten.

Onze website kan links bevatten naar andere websites. Het Fonds heeft geen invloed op de inhoud van dergelijke websites, die niet door het Fonds worden beheerd. Het Fonds is daarvoor dan ook niet aansprakelijk. Wij raden u aan om de op andere websites beschikbare disclaimers of voorwaarden te raadplegen.

U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website. Rechten tegenover het Fonds kunnen uitsluitend worden ontleend aan de voor u geldende pensioenreglementen.