logo-stichting-pensioenfonds-met-tab-recht

Financiële positie

De financiële positie van het pensioenfonds wordt met name bepaald door de financiële doelstellingen van het pensioenfonds. De voornaamste doelstellingen zijn: 

  • het waarborgen van de opbouw van de pensioenaanspraken overeenkomstig de in het reglement vastgelegde bepalingen;
  • het minimaliseren van de kansen op een dekkings- en reservetekort, alsmede van de mate van dekkings- en reservetekort;
  • het maximaliseren van het beleggingsrendement om de nagestreefde toeslagen te realiseren.

Voor de meeste actuele gegevens verwijzen wij u graag naar het laatste jaarverslag.

Jaarverslag

Jaarverslag

De meeste actuele gegevens leest u in het jaarverslag.