logo-stichting-pensioenfonds-met-tab-recht

Overzicht dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad

Stichting Pensioenfonds Scildon

 

Ultimo

Dekkingsgraad

Beleids-dekkingsgraad

December 2015 108,0 112,3
December 2016   111,0 106,7 
December 2017 112,6 111,6 
December 2018  110,5  112,4 
Januari 2019  111,6  112,2 
Februari 2019  112,4  112,2 
Maart 2019  111,9  112,2 
April 2019  112,4  112,2 
Mei 2019  110,8  112,1 
Juni 2019  110,6  112,0 
Juli 2019  110,4  111,8 
Augustus 2019  109,2  111,4 
September 2019  109,9  111,2 
Oktober 2019  110,2  111,0 
November 2019  110,7  110,9 
December 2019  111,2  110,9 
Januari 2020  110,7  110,9 
Februari 2020  108,3  110,5 
Maart 2020  105,8  110,0 
April 2020  107,1  109,6 
Mei 2020  107,9  109,3 
Juni 2020  107,9  109,1 
Juli 2020  108,3  108,9 
Augustus 2020  109,6  109,0 
September 2020  108,6  108,9 
Oktober 2020  107,4  108,6 

 

Met ingang van 1 januari 2015 is het nFTK (nieuw Financieel Toetsingskader) van toepassing. Een uitvloeisel hiervan is dat voor de bepaling van reservetekorten niet langer de normale dekkingsgraad van toepassing is maar de zogenaamde beleidsdekkingsgraad (= het gemiddelde van de afgelopen 12 dekkingsgraden).