logo-stichting-pensioenfonds-met-tab-recht

Toeslagenbeleid

De verhoging van uw pensioen noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. Het aanpassen van de pensioenen aan de prijsstijgingen noemen we prijsindexatie. Het aanpassen van de pensioenen aan de cao-loonstijgingen noemen we loonindexatie. Een toegekende toeslag wordt onderdeel van uw opgebouwde pensioen.
Het Bestuur van het Fonds besluit afhankelijk van de financiële positie van het Fonds of er een toeslag wordt toegekend en zo ja, hoe hoog die is. Klik hier voor een overzicht van de toeslagverleningen en inflatie in de afgelopen 5 jaar.

Voorwaardelijk

Een verhoging van uw pensioen is voorwaardelijk. Dit betekent dat u door een eerder toegekende verhoging niet vanzelfsprekend recht heeft op een verhoging van uw pensioen in de toekomst.

Ambitie

Het is de ambitie van het Fonds om gemiddeld ten minste 35% van de maatstaf (prijs- of cao-loonstijgingen) aan toeslagen toe te kennen.

Risico’s

Als de financiële positie van het Fonds onder druk staat - bijvoorbeeld als de  beleidsdekkingsgraad zeer laag is - bestaat de kans op het verlagen (korten) van de pensioenen. Daartegenover staat dat bij zeer goede beleggingsresultaten eventuele overschotten in het Fonds beschikbaar blijven voor (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden.
Een ander risico is dat een verhoging van uw pensioen niet (volledig) wordt toegekend. Bij een beleidsdekkingsgraad vanaf een bepaald niveau is volledige toeslagverlening mogelijk. Meer informatie kunt u vinden in de toeslagtabel.
Risico’s zijn collectief. Dat betekent dat ze door alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden van het Fonds samen worden gedragen.