logo-stichting-pensioenfonds-met-tab-recht

Toeslagtabel


ToeslagtabelPlaatje

Klik op het plaatje voor een grotere versie.

Toelichting plaatje

In de bovenstaand figuur is aangegeven wat een bepaalde beleidsdekkingsgraad voor de hoogte van het pensioen betekent.

Korten van Aanspraken:

Als de beleidsdekkingsgraad erg laag is en onder de kortingsgrens ligt, (reeds 5 jaar onder het niveau van 100% verhoogd met het minimum vereist eigen vermogen of naar verwachting niet binnen 10 jaar op het niveau van100% verhoogd met het vereist eigen vermogen) dan zullen de pensioenaanspraken moeten worden gekort.

Geen Toeslagverlening:

Tussen de situatie van korten en de situatie waarbij een toeslag kan worden verleend wordt een financiële buffer opgebouwd. Hiermee wordt de kans verkleind dat door het doen van toeslagen aanspraken in de toekomst moeten worden gekort.

Toeslagverlening naar Rato:

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100% verhoogd met het vereist eigen vermogen (VEV), maar ook hoger is dan 110%, dan kan het fonds toeslagen verlenen. Deze toeslagen worden verleend volgens het principe van toekomstbestendig indexeren. Dit houdt in dat het fonds geen hogere toeslag zal verlenen (bijvoorbeeld 50% van de maatstaf) dan de toeslagen die zij in de toekomst verwacht te kunnen verlenen. Pas bij een reële dekkingsgraad van tenminste 100% kan het fonds de volledige toeslag verlenen.

Volledige Toeslagverlening:

Tussen de situatie waarbij net de volledige toeslag kan worden verleend en de situatie van het geven van inhaaltoeslagen wordt een extra financiële buffer opgebouwd. Hiermee wordt de kans verkleind dat door het doen van een inhaaltoeslag in de toekomst  geen volledig “gewone” toeslag kan worden verleend.

Volledige Toeslagverlening + Inhaaltoeslag:

Als de beleidsdekkingsgraad nog hoger is, dan heeft het fonds ook de mogelijkheid om  eventuele in het verleden toegepaste kortingen en niet toegekende toeslagen in te halen. Dit betekent dat deze kortingen (deels) worden hersteld en de gemiste toeslagen alsnog (deels) worden toegekend. In deze situatie zullen eerst de toegepaste kortingen worden hersteld en pas daarna de inhaaltoeslagen worden verleend.