logo-stichting-pensioenfonds-met-tab-recht

Uitvoeringskosten

Om de pensioenregeling van Scildon uit te kunnen voeren worden verschillende kosten gemaakt. Het bestuur vindt het belangrijk om deze kosten voor de deelnemers inzichtelijk te maken.

Uitvoeringskosten

Scildon betaalt in principe alle uitvoeringskosten van het Fonds.  Dit betreft zowel de kosten die gemaakt worden voor de uitvoering van de regeling, als de salariskosten van de bestuursleden. Deze kosten worden dus niet doorbelast aan het Fonds.

Vermogensbeheerkosten

Dit betreft kosten die in rekening zijn gebracht door de vermogensbeheerder en de bewaarder van de beleggingen van het Fonds. Deze kosten worden door Scildon betaald en niet doorbelast aan het Fonds.

Indirecte vermogensbeheerkosten

Dit betreft de niet direct zichtbare kosten die in de beleggingsportefeuille van het Fonds zijn verantwoord en ten laste komen van de beleggingsopbrengsten.

Onderstaand worden de kosten per individu (actieven,  passieven en gepensioneerden) weergegeven.

  2016  2015 
Uitvoeringskosten (kosten Scildon)     
In euro’s per deelnemer    925 866 
Vermogensbeheerkosten (kosten Scildon)


In aantal basispunten over het gemiddeld belegd vermogen
0,29  0,39
Indirecte vermogensbeheerkosten (kosten het Fonds)
   
In aantal basispunten over het gemiddeld belegd vermogen
0,34 0,04


De bij Scildon in dienst zijnde bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuursfunctie.