logo-stichting-pensioenfonds-met-tab-recht

Uitvoeringskosten

Om de pensioenregeling van Scildon uit te kunnen voeren worden verschillende kosten gemaakt. Het bestuur vindt het belangrijk om deze kosten voor de deelnemers inzichtelijk te maken.

Administratieve uitvoeringskosten

Scildon betaalt in principe alle uitvoeringskosten van het Fonds.  Dit betreft zowel de kosten die gemaakt worden voor de uitvoering van de regeling, als de salariskosten van de bestuursleden. Deze kosten worden dus niet doorbelast aan het Fonds.

Vermogensbeheerkosten

Dit betreft kosten die in rekening zijn gebracht door de vermogensbeheerder en de bewaarder van de beleggingen van het Fonds.

Transactiekosten

Dit betreft kosten voor het doorvoeren van wijzigingen in de beleggingen van het Fonds. 

Onderstaand worden de kosten per individu (actieven,  passieven en gepensioneerden) weergegeven.

  2018  2017 
Uitvoeringskosten (kosten Scildon)     
In euro’s per deelnemer    -
Vermogensbeheerkosten


In aantal basispunten over het gemiddeld belegd vermogen 18 19 
Transactiekosten
   
In aantal basispunten over het gemiddeld belegd vermogen  3 -


De bij Scildon in dienst zijnde bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuursfunctie.