logo-stichting-pensioenfonds-met-tab-recht
 

30 november 2020

Brief pensioenfonds 25/11

Het Pensioenfonds heeft u op 25 november een brief gestuurd. Hierin treft u de bevestiging van de waardeoverdracht van de pensioenrechten naar Centraal Beheer APF en naar Scildon N.V. aan en wordt er tevens ingegaan op het vervolgtraject.

In deze brief staat op pagina 2 een overzicht. Hierin is aangegeven bij welke pensioenuitvoerder welke pensioenrechten per 1 november jl. zijn ondergebracht. Wij hebben geconstateerd dat dit schema wellicht minder duidelijk overkomt doordat het per ongeluk niet in kleur is afgedrukt.

Hieronder is daarom het schema in kleur weergegeven: 

Heb je vragen over de overdracht, neem dan gerust contact op met het bestuur via pensioenfonds@scildon.nl.