logo-stichting-pensioenfonds-met-tab-recht
 

24 december 2019

Overdracht uitgesteld

Per 1 oktober 2019 is Stichting Pensioenfonds Scildon (het Fonds) een ‘gesloten fonds’ geworden. De nieuwe opbouw is per 1 oktober 2019 bij Scildon N.V. onder gebracht. In het Fonds vindt vanaf 1 oktober 2019 geen nieuwe opbouw meer plaats. Alle per 1 oktober 2019 opgebouwde aanspraken blijven volledig gehandhaafd en zullen worden overgedragen naar Centraal Beheer APF (CB APF). De beoogde datum hiervoor was oorspronkelijk 1 oktober 2019.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in het 4e kwartaal aan zowel het bestuur van het Fonds als aan het bestuur van CB APF aanvullende berekeningen en onderbouwing gevraagd. Dit met het oog op de ontwikkelingen in de financiële situatie van beide fondsen. De beoogde datum van 1 oktober 2019 was inmiddels verplaatst naar 1 januari 2020. Helaas hebben we gezamenlijk moeten constateren dat deze datum te ambitieus is. Zorgvuldigheid in dit proces staat bovenaan.

In samenspraak met CB APF is de nieuwe beoogde overdrachtsdatum vastgesteld op 1 maart 2020. Hiervoor geldt uiteraard wel het voorbehoud van de hernieuwde positieve besluitvorming van beide besturen en de instemming van DNB met de overdracht.

Voor de pensioengerechtigden geldt dat zij de uitkeringen in de maanden januari en februari 2020 nog van het Fonds zullen ontvangen. Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, stel deze dan gerust aan het bestuur via het e-mailadres pensioenfonds@scildon.nl.