logo-stichting-pensioenfonds-met-tab-recht
 

28 oktober 2020

Het is zover!

In onze brief van 3 juni hebben wij jou en alle deelnemers geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de collectieve waardeoverdracht van je pensioen. Het pensioen dat je hebt opgebouwd tot 1 oktober 2019 bij Pensioenfonds Scildon. In de brief hebben we de plannen van het bestuur voor toetreding tot een nieuwe kring bij Centraal Beheer APF toegelicht met een op dat moment beoogde overdrachtsdatum van 1 oktober 2020.

Het bestuur is verheugd je nu te kunnen melden dat deze beoogde overdracht daadwerkelijk zal worden uitgevoerd per 1 november 2020.
Ons fonds zal samen met kring Primo van APF Volo pensioen als eerste toetreden tot een nieuwe kring bij Centraal Beheer APF. De naam van deze nieuwe kring is DB Evenwicht.
De rechten uit de FAR-regeling zullen per dezelfde datum worden overgedragen naar de beschikbare premieregeling bij Scildon NV.

Door alle betrokken partijen worden nu de laatste voorbereidingen getroffen om beide overdrachten per 1 november te effectueren. Voor de pensioengerechtigden betekent dit dat de betaling van het pensioen vanaf november 2020 door Centraal Beheer APF wordt overgenomen.

Uiteraard houden we alle deelnemers op de hoogte van de voortgang en afwikkeling van deze overdracht. Eind november ontvang je een overzicht van de communicatie-uitingen die rond deze overdracht zullen worden verstrekt.

Heb je eerder vragen over de overdracht, neem dan gerust contact op met het bestuur via  
pensioenfonds@scildon.nl.

Vriendelijke groet,

Gonny Dunnink
Voorzitter Pensioenfonds Scildon