logo-stichting-pensioenfonds-met-tab-recht
 

23 juli 2019

Update vanuit het bestuur

Na de deelnemersvergadering van 13 juni is er veel werk verzet. Goed om jullie daarvan een update te geven.

Met de definitieve besluitvorming over de liquidatie van het fonds en de collectieve waarde-overdracht is de officiële benaming van het fonds gewijzigd. Het fonds is nu ‘in liquidatie’. En dit moet ook terug komen in de benaming van het fonds door de toevoeging ‘i.l.’. In alle jaarstukken is deze aanpassing op het laatste moment alsnog doorgevoerd. Net als de benaming van het bestuur. Deze is met het liquidatie besluit gewijzigd van bestuur naar ‘College van vereffenaars’.

Op 26 juni 2019 hebben we met de actuaris en accountant alle jaarstukken kunnen vaststellen en ondertekenen. Om deze vervolgens in te dienen bij DNB. Het definitieve jaarverslag over 2018 is te vinden op de website.

Op 27 juni 2019 hebben we bij DNB het verzoek in kunnen dienen om goedkeuring te verlenen aan de collectieve waarde-overdracht naar Centraal Beheer APF. Een flinke klus, met name door alle documenten en bijlagen die met dit verzoek moesten worden meegestuurd.

In het overdrachtsproces worden door het bestuur, Centraal Beheer APF, de uitvoeringsorganisatie en de vermogensbeheerder alle voorbereidingen getroffen om de overdracht zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Alle belanghebbenden van het fonds hebben deze week een brief ontvangen. In deze brief wordt toegelicht welke gevolgen de overdracht naar Centraal Beheer APF voor u/jou persoonlijk heeft.

Vragen over deze informatie kunnen worden gesteld op donderdag 25 juli om 10:00 uur tijdens het inloopspreekuur op het kantoor van Scildon.
Naast een aantal bestuursleden, zal ook Centraal Beheer APF aanwezig zijn. Zo verwachten we alle kennis beschikbaar te hebben om jullie vragen te beantwoorden. Van harte welkom!
Uiteraard kunnen eventuele vragen ook per mail worden gesteld via pensioenfonds@scildon.nl.