logo-stichting-pensioenfonds-met-tab-recht
 

25 maart 2020

Coronavirus: impact op het pensioenfonds

De impact van de uitbraak van het coronavirus is groot. In dit bericht geven wij u een update over de gevolgen hiervan voor het fonds.

Dekkingsgraad
De beleggingsmarkten zijn (wereldwijd) sterk geraakt en de rente is verder gedaald (laatste dagen overigens weer aan het stijgen). Dit heeft effect op de dekkingsgraad van het fonds. De actuele dekkingsgraad was op 31 januari 2020 110,6% en is ultimo februari 2020 gedaald naar 108,2%. Ten opzichte van andere fondsen is deze daling beperkt, wat alles te maken heeft met het uiterst lage risicoprofiel van het fonds.

Uiteraard volgen wij als bestuur de ontwikkelingen op de voet. Vooralsnog is er nu geen aanleiding om acute aanpassingen door te voeren in het beleggingsbeleid.

Uitvoering
Alle maatregelen die rondom het coronavirus zijn getroffen, hebben ook effect op de dagelijkse uitvoering van alle werkzaamheden. Zowel het bestuur als onze uitvoeringspartners werken nu veelal vanuit huis en inmiddels hebben we kunnen vaststellen dat de dienstverlening hiermee gewoon wordt voortgezet. De betaling van uw pensioenuitkering aan het einde van de maand is daarmee onder andere veiliggesteld.

In het overdrachtsproces (van de pensioenaanspraken naar een nieuwe uitvoerder) kunnen ook de activiteiten op de beoogde manier worden voortgezet. In dit proces was al sprake van met name telefonisch overleg met CB APF en benodigde partijen.
En ook voor het bestuursoverleg zijn we nu overgestapt naar het telefonisch vergaderen. Een oplossing die prima blijkt te werken.

Voor dit moment lijkt de impact op ons fonds te overzien en aanvaardbaar. Over nieuwe ontwikkelingen houden we u uiteraard op de hoogte.

Heeft u naar aanleiding van deze update vragen, neemt u dan contact op met het bestuur via pensioenfonds@scildon.nl.