logo-stichting-pensioenfonds-met-tab-recht

logo_laag1_blauw

Extra FAR-regeling

Voor een beperkte groep medewerkers van Scildon geldt de zogenoemde Extra FAR-regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze Extra FAR-regeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Bij het beheer van de beleggingen houdt het pensioenfonds rekening met milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (de zogenaamde ESG-factoren). Zo wordt bij de selectie van fondsen/managers expliciet de voorkeur gegeven aan fondsen die hier in hun portefeuillebeleid rekening mee houden. Hierbij kan zowel sprake zijn van actief stembeleid (beïnvloeding van bedrijven) als van uitsluitingsbeleid. Verder moet de vermogensbeheerder de UNPRI hebben ondertekend.
Door het opstellen en periodiek herevalueren van het MVB-beleid en het rapporteren over de implementatie voldoet het pensioenfonds aan de eisen die in IORP II hierover worden gesteld.
Het pensioenfonds heeft recentelijk het IMVB convenant voor pensioenfondsen ondertekend.

De Extra FAR-regeling is niet voor u van toepassing als u deelnemer van Pensioenfonds Scildon bent geworden op of na 1 januari 2015.  Alleen de basis pensioenregeling is dan voor u van toepassing.

Klik op de iconen om door de lagen van Pensioen 1-2-3 te bladeren.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over de Extra FAR-regeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige documenten van de Extra FAR-regeling.

 

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

ouderdomspensioen

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen.

arbeidsongeschiktheidspensioen
Wordt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door.
partnerpensioen_verzekering
Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen.
reglement
Wilt u precies weten wat deze Extra FAR-regeling u biedt? Kijk dan hier voor het reglement.

Wat krijgt u in de Extra FAR-regeling niet?

geen_arbeidsongeschiktheidspensioen

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen.

geen_wezenpensioen

Komt u te overlijden, dan krijgen uw kinderen geen wezenpensioen uit deze regeling.

Hoe bouwt u pensioen op?

premie

Ieder jaar wordt premie gestort op uw pensioenrekening. De premies worden voor u belegd en vormen op uw pensioendatum een pensioenkapitaal. Met dit kapitaal koopt u een ouderdoms- en een partnerpensioen. Dit noemen we een beschikbare premieregeling.

premieverdeling_enkel
Uw werkgever betaalt elk jaar premie voor uw pensioen.

Welke keuzes heeft u zelf?

waardeoverdracht

Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.
Bekijk hiervoor de pensioenvergelijker in Laag 3.

hoog_laag_laag_hoog
Wilt u beginnen met een hoger pensioen? Die keuze kunt u maken vlak voordat u met pensioen gaat.
vervroegen_uitstellen_68

Wilt u eerder of later met pensioen gaan? Dit moet u ten minste 6 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

pensioenvergelijker
Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de pensioenvergelijker.

Hoe zeker is uw pensioen?

uitkeringszekerheid_risico

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Pas op de pensioendatum heeft u zekerheid over de hoogte van uw pensioenuitkering. Uw pensioenuitkering is namelijk afhankelijk van de hoogte van uw beschikbare premie, het tarief dat geldt bij de aankoop van uw pensioen en de rendementen op uw beleggingen.

Welke kosten maken wij?

kosten

Voor de uitvoering van deze pensioenregeling en het beheer van het vermogen maken wij kosten. Deze kosten worden verrekend met het pensioenkapitaal.

Wanneer moet u in actie komen?

waardeoverdracht

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.

buitenland

Als u verhuist naar het buitenland.

arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u arbeidsongeschikt wordt.

werkloos
Als u werkloos wordt.
samenwonen_trouwen

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

mijnpensioenoverzicht

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

scheiden


Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt. 
vragen

Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten.

U kunt mailen naar: Harold.Tolboom@appelpensioen.nl.
U kunt bellen naar: 085 - 2104094
U kunt ook een brief sturen naar:

Pensioenfonds Scildon
T.a.v. Harold Tolboom
Postbus 30396           
1303 AJ  ALMERE

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Meer weten over uw pensioen? Klik op een van de iconen voor laag 2 en 3 van Pensioen 1-2-3.