logo-stichting-pensioenfonds-met-tab-recht

logo_laag2_blauw

Extra FAR-regeling

Voor een beperkte groep medewerkers van Scildon geldt de zogenoemde Extra FAR-regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze Extra FAR-regeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht, op www.mijnpensioenoverzicht.nl en op de website.

Bij het beheer van de beleggingen houdt het pensioenfonds rekening met milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (de zogenaamde ESG-factoren). Zo wordt bij de selectie van fondsen/managers expliciet de voorkeur gegeven aan fondsen die hier in hun portefeuillebeleid rekening mee houden. Hierbij kan zowel sprake zijn van actief stembeleid (beïnvloeding van bedrijven) als van uitsluitingsbeleid. Verder moet de vermogensbeheerder de UNPRI hebben ondertekend.
Door het opstellen en periodiek herevalueren van het MVB-beleid en het rapporteren over de implementatie voldoet het pensioenfonds aan de eisen die in IORP II hierover worden gesteld.
Het pensioenfonds heeft recentelijk het IMVB convenant voor pensioenfondsen ondertekend.

De Extra FAR-regeling is niet voor u van toepassing als u deelnemer van Pensioenfonds Scildon bent geworden op of na 1 januari 2015. Alleen de basis pensioenregeling is dan voor u van toepassing.

Klik op de iconen om door de lagen van Pensioen 1-2-3 te bladeren.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van Pensioenfonds Scildon. Bekijk ook laag 1 en laag 3.

 

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

ouderdomspensioen
 

Ouderdomspensioen

Via de Extra FAR-regeling van Pensioenfonds Scildon krijgt u extra ouderdomspensioen als u met pensioen gaat. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 68 jaar wordt, naast het ouderdomspensioen uit de basisregeling.

Hoe hoog het extra ouderdomspensioen is, kunnen we nu niet zeggen. Dit hangt af van de hoogte van uw pensioenkapitaal op uw pensioendatum en hoeveel pensioen u hiervoor kunt kopen. U vindt een indicatie op www.mijnpensioenoverzicht.nl. De Extra FAR-regeling is een zogenoemde premieovereenkomst. De premie die gebruikt wordt voor de opbouw van uw pensioenkapitaal staat vast, hoe hoog het pensioenkapitaal wordt op uw pensioendatum, is onzeker.

partner_en_wezenpensioen_opbouw

Partnerpensioen

Uw partner krijgt een bedrag als u overlijdt voor uw pensioendatum. Uw partner krijgt dan het opgebouwde pensioenkapitaal. Dit kapitaal gebruikt uw partner voor een extra partnerpensioen (naast het partnerpensioen uit de basisregeling). Uw partner krijgt dit pensioen zolang uw partner leeft. Hoeveel dit is kunnen we nu niet zeggen. U vindt een indicatie op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wilt u dat uw partner ook pensioen krijgt als u overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan? Dat kan. U gebruikt daarvoor een deel van uw pensioenkapitaal. Hiervoor koopt u een partnerpensioen. Uw partner krijgt dit partnerpensioen na uw overlijden zolang uw partner leeft. Hoe hoog dat partnerpensioen is, kunnen we nu niet zeggen.

arbeidsongeschiktheidspensioen

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.

reglement

Pensioenreglement

In het FAR-reglement leest u precies wat de Extra FAR-regeling u biedt.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

geen_arbeidsongeschiktheidspensioen

Er is geen arbeidsongeschiktheidspensioen

Deze regeling voorziet niet in een arbeidsongeschiktheidspensioen.

geen_wezenpensioen

Er is geen wezenpensioen

Komt u te overlijden, dan is er in deze regeling voor uw kinderen geen wezenpensioen.

Hoe bouwt u pensioen op in de Extra FAR-regeling?

premie

Beschikbare premie

Ieder jaar wordt premie gestort op uw pensioenrekening. De premies worden voor u belegd en vormen op uw pensioendatum een pensioenkapitaal. Met dit kapitaal koopt u een ouderdoms- en/of partnerpensioen. Dit noemen we een beschikbare premieregeling.
premieverdeling_enkel

Uw werkgever betaalt de premie voor uw pensioen

Uw werkgever betaalt ieder jaar de pensioenpremie aan Pensioenfonds ScildonDe premie die de werkgever betaalt staat niet op uw loonstrook. Vraag bij uw werkgever na hoeveel hij betaalt voor uw pensioen.

Welke keuzes heeft u zelf?

waardeoverdracht

Waardeoverdracht

Verandert u van baan en wilt u uw pensioen meenemen, dan kan dit. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioenkapitaal bij Pensioenfonds Scildon staan. U koopt dan met dit kapitaal op uw pensioendatum een pensioen voor uzelf en uw eventuele partner. Bekijk hiervoor ook de pensioenvergelijker in Laag 3.

vervroegen_uitstellen_68

Eerder stoppen of langer doorwerken

In plaats van met pensioen te gaan op 68 jaar, kunt er voor kiezen om langer door te werken. Als u dat wilt, kan het uitbetalen van het ouderdomspensioen worden uitgesteld totdat u echt met pensioen gaat. Als u later met pensioen gaat, wordt uw opgebouwde ouderdomspensioen verhoogd.

U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op 68 jaar. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. 
hoog_laag_laag_hoog

Beginnen met een hoger pensioen

U kunt de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is uw ouderdomspensioen lager dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.


 

Pensioenuitkering kopen 

Op uw pensioendatum komt uw pensioenkapitaal vrij. Op dat moment wordt het pensioenkapitaal door het pensioenfonds omgezet in een uitkering van ouderdomspensioen voor uzelf (met eventueel daarbij een partnerpensioen voor uw partner).

Hoe zeker is uw pensioen?

uitkeringszekerheid_risico

Welke risico’s zijn er?

De hoogte van uw pensioen staat niet vooraf vast. Pas op de pensioendatum heeft u zekerheid over de hoogte van uw pensioenuitkering. Uw pensioenuitkering is namelijk afhankelijk van de hoogte van uw beschikbare premie, het pensioentarief dat geldt op uw pensioendatum en de rendementen op uw beleggingen.

Voor meer informatie over de uiteindelijke hoogte van uw pensioen verwijzen wij u naar www.mijnpensioenoverzicht.nl en op de website.


Welke kosten maken wij?

kosten

Voor het beheer van de beleggingen rekent de fondsbeheerder kosten. Daarnaast betaalt het pensioenfonds administratiekosten.

Op Laag 3 kunt u in het jaarverslag een overzicht vinden van de kosten die wij maken.

Wanneer moet u in actie komen?

waardeoverdracht

Waardeoverdracht

U kunt er voor kiezen om uw pensioen mee te nemen als u van baan verandert. Wilt uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioenkapitaal bij Pensioenfonds Scildon staan. U koopt dan met dit kapitaal op uw pensioendatum een pensioen voor uzelf en uw eventuele partner.

arbeidsongeschiktheidspensioen

premievrijstelling bij arbeidsongeschikt

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, heeft u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat daar nog premie voor hoeft te worden betaald. 

samenwonen_trouwen

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat

Trouwen en een geregistreerd partnerschap zijn voor de pensioenregeling hetzelfde. U leest in uw Pensioen 1-2-3 wat er voor uw partner is geregeld als u overlijdt.

Woont u ongehuwd samen? Dan is er niet automatisch een partnerpensioen geregeld. Wilt u dat uw partner hier wel voor  in aanmerking komt? Dan moeten u en uw partner aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden staat in het Basispensioenreglement.
scheiden

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt

Als u gaat scheiden of geregistreerd partnerschap beëindigt, dan heeft uw partner recht op de helft van het pensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap opbouwde. Het kan zijn dat u daar afwijkende afspraken over maakte. Deze staan dan in uw echtscheidingsconvenant. Geef deze afspraken binnen 2 jaar aan ons door. Dit doet u door een kopie van het echtscheidingsconvenant op te sturen. Ontvangen wij binnen 2 jaar geen echtscheidingsconvenant? Dan verdelen wij uw pensioen standaard.

Uw ex-partner krijgt dan een eigen pensioen.

Woont u ongehuwd samen? Dan moet u zelf afspraken maken over de verdeling van het ouderdomspensioen. Het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt namelijk niet voor ongehuwd samenwonenden. Het partnerpensioen dat tot het moment van scheiden is opgebouwd wordt bij uw overlijden uitgekeerd aan uw ex-partner. Ook als u ongehuwd samenwoonde. Wilt u dit niet? Maak dan goede afspraken bij de scheiding en leg dit vast in een convenant of een notariële akte. Stuur dat aan ons op.

buitenland

Als u verhuist naar het buitenland

Als u verhuist naar het buitenland kan het zijn dat u dan geen pensioen meer opbouwt. Bespreek dit met ons en met uw werkgever.

werkloos

Als u werkloos wordt

Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. 

mijnpensioenoverzicht

Mijn pensioenoverzicht

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
vragen


Als u vragen heeft

Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten.

U kunt mailen naar: Harold.Tolboom@appelpensioen.nl.
U kunt bellen naar: 085 - 2104094.
U kunt ook een brief schrijven naar:

Pensioenfonds Scildon
T.a.v. Harold Tolboom
Postbus 30396
1303 AJ  ALMERE

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Meer weten over uw Extra FAR-pensioen? Voor meer informatie lees het FAR reglement.